Saturday, May 10, 2014

Ikhtiar Langit (Landasan Quran dan Hadist)

Menurut hukum Atraksi, jika kita berpikir untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup dan berusaha mewujudkannya, maka hal itu akan terjadi.

Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). (HR. Ahmad)

Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sedekah (HRAl-Baihaqi)


*Hadits Qudsi:  "Aku perlakukan hamba-Ku sebagaimana sangkaannya terhadap-Ku." (HR Bukhari Muslim)

Allah akan mengabulkan doa hambaNya yang ketika memintanya tidak terburu-buru ingin segera dikabulkan(HR.Bukhari)

Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya ttg sesuatu (lalu percaya) maka shalatnya selama 40 malam tidak akan diterima(HR Muslim)

“Seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yg diperbuatnya” (HR. Ahmad)

+++++++++++++++++

Aku mengabulkan permohonan org yg berdoa apabila ia memohon kpd-Ku, maka hendaklah mrk itu memenuhi (sgl perintah-Ku).. (QS2:186)


Maka nikmatTuhanmu yg manakah yg kamu dustakan (QS Ar Rahman :13)

Atau siapakah Dia yg akan memberi rezeki kepada kamu jika Dia menahan rezeki-Nya? Bahkan merasa terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri (Qs Al Mulk :21)

sungguh ketentuan itu benar2 sesuatu yg hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yg kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah:149)

Katakanlah, Dialah yg menciptakan kamu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, sedikitlah kamu yg bersyukur (Qs Al Mulk :23)

Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang mendatangkan kepada kamu air yang mengalir? (Qs Al Mulk :30)

Dan apabila dikatakan kepada mereka Nafkahkanlah sebagian dari rejeki yg diberikan  اَللّهُ kpdmu, maka orang-orang yg kafir itu berkata kpd orang-orang yg beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika  اَللّهُ menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yg nyata (Qs Yasin :47)
Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yg nyata bagi kamu (Qs Yasin :60)

Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yg lurus (Qs Yasin :61)
Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar ∂ɪ̣̇ antara mu. Maka apakah kamu tidak memikirkannya (Qs Yasin :62)

Mereka mengambil sesembahan2 selain  اَللّهُ agar mereka mendapat pertolongan (Qs Yasin :74)

Sesungguhnya perintah-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya "Jadilah!" Maka jadilah ia (Qs Yasin :82)

Tiap-tiap yg ada ∂ɪ̣̇ bumi akan binasa  (QS Ar Rahman :26)

Dan kamu mengganti. Rezeki (yg datang dari  اَللّهُ) dgn mendustakan-Nya (QS Al Waqiah :82)

Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat  (QS Al Waqiah :85)

Maha suci ( اَللّهُ) yg ditangan-Nyalah semua kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS Al Mulk :1)

Yg menciptakan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapakah yg lebih baik diantara kamu amalnya?  Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (QS Al Mulk :2)

Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS 'Ali`Imran: 73)

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan (QS. 'Ali`Imran: 109)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS Al Baqarah: 286)

Dialah Yg menjadikan bumi itu mudah bagi kamu,maka berjalanlah di segala penjurunya&makanlah sebagian dari rezeki-Nya (QS Al-Mulk:15)

Tiada bencana menimpa bumi dan pada dirimu melainkan telah tertulis dlm kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya #QS57:22

Perumpamaan (nafkah yg dikeluarkan oleh) orang-orang yg menafkahkan hartanya ∂ɪ̣̇ jalan Allah SWT adalah serupa dgn sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui - Al Baqarah 261

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suatu tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan dihari kiamat dan banyak mengingat Allah.". (Qs. Al-Ahzab : 21)

"Dan tidaklah ia berkata-kata dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang disampaikan Allah kepadanya." (An-Najm:4)

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. At-thalaq:4)

"Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian." (at-Taghabun: 16)

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..(QS. Ar Ra'd:11)

"Tidak ada satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah." (QS. Hud:6)

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". [ QS. An Nisa' (4) : 103]

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang2 yang sabar." (QS.2:153)

"Dan,janganlah kamu merasa lemah & jangan bersedih hati, karena kamulah orang2 yg paling unggul, jika kamu beriman." (QS. Ali Imran:139)

"Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar." (QS. At-Taubah: 72)

"Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya." (QS. An-Nahl: 18)

"Dan barang apa saja yg kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya.".  (QS.Saba':39)


"Dan apa saja yang kamu nafkahkan (sedekahkan), maka Allah akan menggantinya, dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya." (QS Sabaa':39)

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki." (QS. An Nahl: 71)

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."(Qs An Najm : 39)

"Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al Baqarah: 249)

"Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya." (QS. Al-Israa:44)

Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. (QS. 'Ali`Imran: 119)

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." [al-Isrâ'/17: 32]

Dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha Melihat segala apa yang kemu kerjakan(QS. Al Hadid : 4)


Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. [al-Ahzâb/33 : 36].


“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya    dlm keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun . Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku kembalimu.” (Qs. Luqman : 14)

"... Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya ...". (QS. ath Thalaaq 65 : 2-3)

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat." (Luqman: 34).

Sesungguhnya orang yg menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina (QS Al Mukmin: 60)

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? (QS.Al-Qiyamah: 36)

Taatlah kpd Allah& Rasul-Nya& janganlah kamu berbantah2,yg menyebabkan kamu menjadi gentar& hilang kekuatanmu& bersabarlah (QS 8:46)
"Ingatlah kamu kpd-Ku niscaya Aku ingat (pula) kpdmu & brsyukurlah kpd-Ku, jgnlah kamu mengingkari nikmat-Ku." (QS. Al Baqarah:152)

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa':16)

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS. Ar-Rahman: 60)


-----------------------
# Sabar itu tidak berbatas. Pahalanya pun tanpa batas #

MENAHAN DIRI dari melakukan sesuatu KARENA ALLAH padahal ia MAMPU melakukannya, maka Allah beri pahala TANPA BATAS.

Itulah sabar.  Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya dan Allah sendiri yang akan menentukan besar pahalanya.

Sabar, memang berat. Namun,  Pahalanya pun begitu hebat. Allah berfirman,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas“. (QS Az Zumar : 10)


Rabbighfirli (Tuhanku, Ampuni aku) Warhamni (Sayangi aku)
Wajburnii (Tutupilah Aib-Aibku)
Warfa'nii (Angkatlah derajatku)
Warzuqni (Berilah aku rezeki)
Wahdinii (Berilah aku petunjuk)
Wa'Aafini (Sehatkan aku)
Wa'fuannii (Maafkan aku)


Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekat kalian. (HR. Abu Daud)

Akan datang kpd manusia suatu zaman seseorang tidak lagi peduli dgn apa yg ia dapatkan harta halal ataukah haram (HR Bukhari)

Andaikan kamu berbuat dosa sehingga dosamu mencapai langit, kemudian kalian bertaubat niscaya Allah memberi ampunan kpdmu (HR Ibnu majah)

Jangan berbantahan dg saudaramu, jgn berkelakar berlebihan dgnya, jgn berjanji pdnya lalu mengingkari (HR Bukhari)

Sesungguhnya amal perbuatan itu harus dengan niat, dan setiap orang itu tergantung pada niatnya (Muttafaq Alaih)

“Seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yg diperbuatnya.” (HR. Ahmad)

Amal perbuatan yg paling disukai Allah sesudah yg fardhu (wajib) ialah memasukkan kesenangan ke dlm hati seorang muslim (HR Thabrani)

Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kuku-kukunya (HR. Muslim)

Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. (HR Ahmad)

Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada (HR Tirmidzi)

Sesungguhnya, ada 2 hal pada dirimu yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah." (HR.Muslim)

"Sesungguhnya shalat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh." (HR Bukhari)

Sesungguhnya setiap umat mendapatkan fitnah dan fitnah umat ini adalah harta ( HR. at-Timidzi)

Tanda2 orang munafik : jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat (HR.Bukhari)

"Ucapan yg baik merupakan sedekah & setiap langkah yg diayunkannya menuju sholat (berjamaah) merupakan sedekah." (HR Bukhari)

“Barang siapa memperbanyak istighfar; niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka” 
(HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai shahih oleh al Hakim dan Ahmad Syakir)

"Semua yang memiliki gigi taring dari hewan buas maka memakannya haram." [HR Muslim]

Dari Umar bin Khaththab ra, Rasulullah saw bersabda: "Seandainya kalian mau bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada mu. Sebagaimana burung yang diberi rezeki, pagi-pagi ia dalam keadaan lapar & kembali dalam keadaan kenyang".
HR. Imam Ahmad.
(Imam Ahmad bin Hambal - Kitab Musnad Imam Ahmad) [Bab ke-1 Bag. 2 Hadits 200]. Derajat hadits: Shahih.

Abdullah bin Mas'ud ra berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw: Sesungguhnya seseorang menyukai apabila pakaian & sandalnya indah, apakah ini termasuk kesombongan? Nabi saw menjawab: Sesungguhnya Allah itu indah serta mencintai keindahan, kesombongan itu ialah menolak kebenaran & meremehkan manusia". HR. Imam Muslim.
(Imam Muslim - Kitab Shahih Muslim)
[Bab ke-2 Bag. 114 Hadits 131]
Derajat hadits: Shahih.

Sesungguh nya pada malam hari itu ada saat seorang muslim dpt menepatinya unt memohon kpd Allah swt, suatu kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah swt akan mengabulkannya, dan itu terjadi di stiap malam ( HR muslim)

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau  berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’”
(HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)


Obatilah orang yg sakit dg shodaqoh, bentengilah harta kalian dg zakat dan tolaklah bencana dg berdoa." (HR Baihaqi)

Perbanyaklah membaca Istighfar krn Allah akan melepaskan dari segala macam kesempitan.(HR Ahmad)

Barangsiapa memberi krn Allah, menolak krn Allah, mencintai krn Allah, membenci krn Allah& menikah krn Allah, maka sempurnalah imannya. (HR Abu Daud)

Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. (HR. Ahmad)

"Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni kebajikan." (HR Thahawi)

"Tiga orang yang tidak tertolak doanya: Imam yang adil, orang yang puasa sampai berbuka, dan orang yang dianiaya."(HR. Baihaqi)

Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah do'a (saat bersujud) (HR. Muslim)

"Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan sedekahkanlah sebagiannya." (HR Muslim)

"Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah." (HR. Imam Baihaqi)

"Bertakwalah kepada Allah,wahai manusia! Carilah rezeki secara baik,ambillah yg halal dan tinggalkan yg haram." (HR.Hakim)

"Barang siapa yg tidak mensyukuri yg sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yg banyak." (HR.
Ahmad)

"Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya." (HR. Ad-Dailami)

"Brgsiapa yg menunjuki kpd org lain amalan kbaikan mk ia mndapat pahala spti pahala org yg mngamalkannya." (HR. Muslim)

"Beruntunglah orang yang berislam, dikaruniai rezeki yg cukup, dan dia dijadikan menerima apa pun yg dikaruniakan Allah." (HR Muslim)

"Barang siapa yang menggantungkan jimat, berarti ia telah melakukan perbuatan syirik." (HR. Ahmad)

"Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak." (Muslim, 1718).

"Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku." (HR Muslim No.2487)

"Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain (fitnah) wanita." (H.R. Bukhari dan Muslim)

"Tidak ada godaan yg kutinggalkan yg lebih dahsyat bagi para pria selain dari godaan para wanita." (HR. Bukhari)

"Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju surga. "

"Berbicalah kalian kepada mereka sesuai dengan kadar berpikir mereka." (Al-Hadits)

"Barangsiapa memelihara anjing (selain anjing penjaga), mk amalan shalehnya akan berkurang setiap harinya sebesar satu qirâth." (HR Muslim)

"Barangsiapa ingin doanya terkabul & dibebaskan dr kesulitannya hendaklah dia membebaskan kesulitan orang lain." (HR. Ahmad)

"Bila kamu berdoa & memohon sesuatu kpd Allah maka mohonlah dgn penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul." (HR Ahmad)


---------------------------------

Doa-doa

Abis Dhuha
Robbigfirlii watub 'alayya innaka antattawaabul ghofuur

Ya  اَللّهُ ampunilah aku dan terima taubatku, sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi Maha Pengampun

Allahuma laa sahla illaa maa ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idzaa syi-ta sahla

Ya  اَللّهُ tdk ada kemudahan hingga Engkau membuatnya jadi mudah dan dari Engkau jualah segala kesulitan, yg jika Engkau berkehendak menjadi mudah

Doa stlh Adzan
Allaahumma rabba haadzihidda 'watit taammati washshalaatil qaa-amati aati muhammadanil wasiilata wal fadliilata wab'atshu maqaamam mahmuudanil ladzii wa'adtahu

Sujud Syahwi
Subhaana maalaa yanaamu walaa yasHu

----------

Doa Sblm Tidur

- ayat kursi

- Al ikhlas 3x

- Allaahumma shallii a`laa Sayidina Muhammad wa a`laa aalii Sayidina Muhammad. 3x

- Astaghfirullaahal adziim alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu ilaih

- Subhanallaahi Walhamdu lillaahi walaailaaha illallaahu Allaahu Akbar

- Allahuma ini as’aluka afwa,
wal a’fiah fi diin wa dunia wal ahli wa maali :

YaAllah aku mmohon kbajikn& kslamatn dlm Agama,dunia,klg & hartaku

-------------

Ya Razzaq,Urzuqna Halalan Thayyiban Wasi'an :Wahai Yg Maha Pemberi Rezeki, berilah kpd kami rezeki yg Halal,baik & banyak


-----------------

Amalan
ILA Hadrotin nabiyyil musthofa Rosulillah SAW - Al Fatikah 3x

Yaa kaafi, yaa ghany,
yaa fattah, yaa razzaq
Allahumma yassir wa laa tu'assir
La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adhzim
Rodhiitu billaahi robban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rosuulan

Subhanallah wabihamdi Subhanallah lil azim

---------------

Ayat 1000 Dinar

Wamay yattaqillah yaj'al lahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib mamayyatawakkal 'alallohi fahuwa hasbuhu inalloha balighu amrii qod ja'alallo likulli syaiin qodro

------------------Suatu hari Rasulullah Saw. memergoki Abu Umamah sedang bersedih karena diimpit kesulitan.  Beliau bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?"

Abu Umamah menjwb, " Aku sedang menghadapi kesulitan dan sejumlah uang." 

Beliau bersabda, " Maukah aku ajarkan kepadamu kata-kata yang bila kau ucapkan niscaya  Allah akan menghilangkan kesusahan dari dirimu dan melunasi utangmu? " 

"Tentu, ya Rasulullah, "Jawab Abu Umamah dengan gembira.

Rasulullah melanjutkan, "Ucapkanlah Doa ini,

بِسْـــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Allahumma inni..
a'udzu bika minal hammi wal hazan,
Wa a'udzu bika minal 'Ajzi wal kasal, 
Wa a'udzu bika minal Jubni wal bukhl,
Wa a'udzu bika min Ghala-batid  daini wa qahrir-rijal

" Ya Allah,aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kedukaan,
dan aku berlindung kepada-Mu dari lemah dan malas,
Dan aku berlindung kepada-Mu dari takut dan kikir,
Dan aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan paksaan orang-orang."
(HR. Abu Dawud )

------------------

(Dibaca 7x waktu Magrib dan subuh)
Salamun qaulam mir robbir rohim.
Salamun 'ala nuhin fiil 'alamin.
Salamun 'ala Ibrohim.
Salamun 'ala Musa wa Harun.
Salamun 'ala ali Yasin.
Salamun 'alaikum thibtum fadgluha gholidin. Salamun hiya hatta mathla'il fadjri


------------------
Al Ahzab 17
Qul mam dzal ladzii ya 'shimukum minal laahi in aradaa bikum suu an au araada bikum rahmah. Wa laa yaji duuna lahum min duunil laahi waliy ya wa laa nasshiiraa

Katakanlah siapa yg dpt melindungimu dari takdir  اَللّهُ jika Dia hendak memberi bencana atau hendak memberi rahmat kepadamu? Mereka tidak akan mendapat pelindung atau penolong selain  اَللّهُ


-------------------No comments:

Post a Comment