Thursday, May 29, 2014

( KAJIAN ) SURAH AL-MULK PENGHALANG SIKSA KUBURSalah satu surah yang memiliki kekhususan tersebut adalah sebuah surah yang berisi 30 ayat. Allah menurunkan surah tersebut di hati Muhammad sebelum beliau hijrah ke Madinah. 


Surah Mekah ini berisi tentang persoalan akidah, hujah orang kafir, perdebatan orang musyrik, keadaan penduduk surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, serta keadaan penduduk neraka dan azab yang ada di dalamnya.

Rasulullah saw. telah memberitahukan bahwa surah yang diberkahi ini merupakan pencegah, penjaga, penyelamat, dan pemberi syafa'at. Ia akan memberikan syafaat kepada pemilik(pembaca)nya, menyelamatkan dari azab kubur, dan membelanya didepan Rab-Nya Azza Wa Jalla pada hari kiamat kelak.

Surah agung itu adalah surah al-Mulk. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan pemilik sunan yang empat, dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya surah yang berisi tiga puluh ayat ini akan memintakan syafaat bagi pemiliknya maka dia pun diberi ampunan."

Dari Ibnu Abbas berkata, seorang laki-laki mendirikan kemah diatas kuburan yang tidak disadarinya. Lalu ia mendengar suara manusia tengah membaca surah al-Mulk hingga selesai. Lalu ia mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan kejadiannya: "Wahai Rasulullah, aku mendirikan kemah diatas sebuah kuburan, tapi saya tidak menyadari kalau itu adalah kuburan. Lalu saya mendengar suara seseorang tengah membaca surah al-Mulk hingga selesai. Rasulullah saw. bersabda, "Itu adalah penghalang yang akan menyelamatkan pemiliknya dari azab kubur." (HR Tirmidzi).

Dari Jabir bin Abdillah berkata, "Rasululullah tidak tidur pada malam hari sehingga dia membaca (Alif Laam Miim, Tanzil) dan (Tabaaraka Biyadihil Mulku)." (HR Tirmidzi).

Adalah Ibnu Abbas r.a. memberi pengajaran kepada seseorang dengan bertanya, 

"Maukah engkau aku hadiahi sebuah hadis?" Laki-laki tersebut menjawab, "Ya," Ibnu Abbas berkata, "Bacalah (tabaarakalladzi biyadihil mulku) dan ajarkanlah kepada keluargamu, semua anak-anakmu, bayi-bayimu, dan tetanggamu. Karena, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:"Aku suka kalau surah itu berada dalam hati setiap orang dari umatku."

Inilah surah yang diberkahi yang semestinya kita selalu membacanya. Kita lantunkan dengan lisan, kita perhatikan dengan hati dan kita ajarkan kepada anak-anak dan istri kita. Marilah kita baca surah tersebut pada setiap malam. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan syafaatnya kepada kita lalu kita akan diselamatkan dari azab kubur dan kedahsyatan hari kiamat.

Surah yang berjalan sebagai surah makki dalam memberikan penjelasan tentang qudrah Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang kebesaran-Nya dan menetapkan kenabian Muhammad saw. 

Surah ini dimulai dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla.

Tabaarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir 


(Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).

Biyadihil mulku (Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan).

Artinya, Allah memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dialah pemilik penciptaan dan perintah. Dialah yang memberi makan dan bukan yang diberi makan. Yang memberi balasan bukan yang diberi balasan; Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi sangat kokoh. Ditangan-Nyalah kerajaan setiap sesuatu. Pencipta segala sesuatu. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi yang dapat melemahkannya. Apabila Ia menghendaki sesuatu, ia berkata, "Kun" (jadilah), maka terjadilah.

----------

Sholat Sunnat Lithanisil Qabri/Unsi

Diriwayatkan bahwa pd malam pertama jenazah dikebumikan sesungguhnya keadaan di dlm kubur sangat menakutkan dan mengerikan, demikian pula yg mendatangi mayat itu.. Krn itu utk menolongnya agar melaksanakan sholat sunnat Hadiyyah atau Lithanisil Qabri/Unsi untuk yang meninggal agar ia dilapangkan kuburnya.

Sabda Rasulullah SAW, "tidak sampai kepada mayat yg lebih berat (ditakuti) daripada malam pertama, maka kasihanilah mayat kamu sekalian dgn memberikan hadiyyah (takhlil), kalau tidak maka dengan sholat dua rakaat."

Waktu Sholatnya, 2 raka'at pd malam pertama stlh mayat dikebumikan setelah sholat magrib

Niatnya, ushalli sunnatan hadiyyatan rak'ataini lillahi ta'aalaa, Allaahu Akbar.

Doa stlh Sholat : 


Allaahumma innii shallaaitu haadzihis shaalaata wa anta ta'lamau maa uriidu, wab 'ats tsawaabahaa ilaa qabrihi khushuushan .. bin .. (Sebut namanya), abiina wa umiinaa wajaddiinaa wajaddaatinaa wa dzurriyaatinaa wa li-ikhwaanina wa atuubu ilaih. Walhamdulillalahi rabbil 'aalamin

Maka Allah SWT menyuruh 1000 malaikat ke kubur orang tadi. Tiap malaikat membawa cahaya dan hadiyyah-hadiyyah dan terus menghibur ahli kubur tadi sampai hari kiamat (Al-hadits)sumber www.wisnoeng.blogspot.com
 

ILMU HIKMAH

Rahasia Ilmu Kekayaan


Sebelum Mengamalkan Ilmu-Ilmu ini hadiahkan dulu Fatihah kepada :

1. Hadiah Fatihah kepada Kanjeng Rasulullah SAW
Ila hadrotin nabiyyil mustofa sayidina wa maulana Muhammadin,... Al Fatihah 1x.

2. Hadiah Fatihah kepada 4 malaikat, dan para malaikat penjaga
Wa ila hadroti malaikatil jibriil wa mika-il wa isrofil wa `izroil wal malaikatil
muqorrobin wal karubiyyin syai-u lillaahi lahumul fatihah,... Al Fatihah 1x

3. Hadiah Fatihah kepada 4 sahabat,
Wa ila hadroti sadatina khulafaur rosyidin, abi bakrin, wa umar, wa utsman, wa ali,syai-u lillahi lahumul fatihah, ...Al Fatihah 1x

4. Hadiah Fatihah kepada para wali,
Wa ila hadroti quthbur robbani syaikh `abdul qodiril jailani , syaikh ahmad
bin `ali albuni, syaikh ahmad addrobi as syafi`i, syaikh tilmisani maghribi,
syeikh abi hasan as syadzili, al imam ghozali, wal masya-ikhina, wal waliyyina, syai-u
lillahi lahumul fatihah, ...Al Fatihah 1x

5. Hadiah fatihah kepada para guru2 pribadinya masing2,
wa ila hadroti ...... (sebut nama2 gurunya yg mengajarkan ilmu2 batin)
syai-u lillahi lahumul fatihah, ...Al Fatihah 1x

6. Hadiah Fatihah kepada Ibu Bapak, muslimin wal muslimat,
wa ila hadroti abi wa ummi, wal muslimiina wal muslimati, syai-u lillahi
lahumul fatihah, ...Al Fatihah 1x

7. Hadiah Fatihah kepada diri kita sendiri, dan kepada qorin
wa `ala nafsi (sebut namanya sendiri) wal qorini, wa sadulur papat lima pancer syai-u
lillahi lahumul fatihah, ... Al Fatihah 1x

8. Hadiah fatihah atas hajat pribadi,
wa ilal hajati... (sebut keinginannya) ...Al Fatihah 1x

9. Hadiah fatihah kepada pemegang "kunci hikmah"
- Bi mu`jizati sayidina khidir alaihis salam ,... Al Fatihah 1x
- Wa bibarokati sayidina khidir alaihis salam, ...Al Fatihah 1x
- Wa ila ruhi sayidina khidir alaihis salam, ...Al Fatihah 1x
 
Dilanjut dengan membaca "kunci hikmah"
- Astagfirullohal `azhiim 3x
- A`uzubillahimina syaithonir rojim 3x
- Bismillahirrahmanirrahim 3x
- Kalimat Syahadat 3x
- Solawat yg disukai 3x
- Inna lillahi wa inna ilaihi ro-jiun 3x
- La haula wala quwwata illa billahil `aliyyil `azhiim 3x
 
Dilanjut lagi membaca 4 Raja Quran
- Al Fatihah 1x
- Al Ikhlas 3x
- Al Falaq 1x
- An Nas 1x
- Dilanjut dengan membaca Tahlil, La ilaha illallah 21x/100x

Silahkan Amalkan semoga Barokah :
KEMUDAHAN REZEKI SEMUA ARAH UNTUK ORANG KEPEPET

Untuk mendapatkan rezeki yang mudah dan melimpah ruah dengan cara yang Islami, tidak mengandung unsur syirik maka seseorang boleh menjalani tatacara seperti dibawah ini dengan ikhlas sesuai tata cara.
 
Tatacara :
 • Selama 40 hari selalu menolong orang setiap harinya walau hanya mencabutkan satu rumput orang atau membuang duri dijalan.
 • Selama 40 hari kalau ada selalu sedekah walau hanya secuil makanan atau seteguk air putih pada yang memerlukan. Untuk lebih mudahnya setiap hari naruh kendi/ceret air minum di tempat umum biar diminum orang yang kehausan.
 • Selama 40 hari jangan sampai durhaka atau menyakiti hati orang.
 • Untuk menjalani tatacara ini supaya dimulai hari Rabu atau Minggu.
 • Sebelum menjalani tatacara ini supaya mohon maaf dan minta do’a restu kepada orang tua, kalau sudah mati datangi kuburnya dan minta do’a restu pada Kyai atau Guru ngajinya.
 • Selama 40 hari setiap malamnya ± pukul 12 malam berdo’a di tempat yang suci dan sepi menghadap qiblat dalam keadaan pakain suci dan bersih dari hadast kecil seperti kita akan solat.
 
Do’a yang dibaca :
Bismillahirrohmaanirrohiim
Allahumma sholli wasalim wabarik ‘ala sayyidina Muhammad.
Yaa Allahu yaa fattahu yaa rozzaqu yaa mu’thiyyu
Yaa mu’iinu yaa waduudu yaa mujiibu ikfinii yaa kaafii
Yaa huu shifatullaah yaa huu dzatullah yaa huu af’alullah
Yaa huu wujudullah yassirli rezeki
(dibaca 40 kali)
 
Peringatan :
Karena ilmu ini warisan dari Wali Songo maka ada juga Kyai yang mengajarkan ilmu ini menganjurkan untuk membaca Al-Fatihah 7 kali dengan tata cara membaca :
 
Bismillahirrohmaanirrohiim
Ilaa hadroti Rasulillahi Muhammad SAW
Waila hadroti Malaikati Jibril, Isrofil-Izroil, Munkar, nakir, roqib , Atid, Malik, Ridwan.
Waila hadroti Sulthonil Auliya’ Syech Abdul Qodir Jaelani
Khususon asaatiidzi wa-asaatidzihim ilaa shohibil- ijaazah wa-abii wa-ummii wajami’I ushuuli. Khususon Wali Songo
Al-Fatihah ( 7 kali ).
 
Ilmu ini banyak sekali rahasianya, diantaranya bila seseorang telah menjalani ilmu ini, semakin taat beribadah serta berbuat baik kepada sesama manusia makin semakin barokah umurnya, banyak rezekinya dan selalau mendapat kemudahan dalam semua keperluan hidupnya. Meskipun telah menjalani tatacara 40 hari maka seseorang tetap disunnatkan membaca do’a ini 7 kali setiap habis solat Maghrib dan solat Shubuh.IKHTIAR KAYA HARTA (Kejawen + Islam)

Sedikit atau banyak, kecil atau besar – rezeki seseorang memang telah diatur oleh Allah SWT, tapi dalam Al-Qur’an juda disebutkan “Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut berusaha merubahnya sendiri”. 
 
Kaedah ini menunjukkan pentingnya usaha untuk maju – selalu tambah – bahkan
dengan tingkatan kemampuan dalam berusahalah nasib seseorang ditentukan termasuk rezeki.
 
Adapun Ikhtiar dibawah ini adalah ijazah yang banyak dijalani oleh nenek moyang kita yang berasal dari jawa yang konon bersumber dari para Wali Jawa yang jadi sesepuh atau penasihat spiritual di Kerajaan Majapahit yang dulu banyak diberikan kepada abdinya yang kesusahan rezeki.
 
Syarat-syaratnya :
 • Mau menjalani ibadah (solat) dengan baik.
 • Benar-benar dalam keadaan kepepet / papa dan memerlukan.
 • Puasa sunnah hajat 40 hari.
 • elama puasa makannya hanya sekali, baik buka maupun sahur iaitu pukul 12 malam.
 • Selama puasa setiap malam sebelum makan baca do’a / mantra.
 • Setelah selesai puasa terus nglowong 3 hari 3 malam.
Doanya :
Bismillahirrohmaanirrohiim
Ingsun amatek ajiku si wisakrama
Marmati kakang kawah adhi ari-ari
Sadulurku papat kalima pancer
Saduluruku kang kerawatan kang ora kerawatan
Kang metu bareng sedino lan ora metu bareng sedina
Lan sedulurku kabeh bae
Bapanta ana ngarep
Ibunta ana mburi
Mara bukaken geongku
Maju pat kangh ana ing kiblat papat kalima tengah
Ayo podo tumandango bebarengan
Podo gawanen kalumpukno dadi siji.
Saking kersane Allah
Laa ilaaha illallah Muhammadurusulullah.
 
(Setelah menjalani puasa 40 hari dan nglowong 3 hari 3 malam, do’a / mantra ini supaya dibaca setiap akan tidur dan setiap akan kerja … Insya Allah dalam dekat rezeki mengalir deras menuju anda).DOA KECUKUPAN SEGALA KEPERLUAN HIDUP

DOA ini khusus untuk orang-orang yang susah mencari keperluan hidup, selalu tidak kecukupan.
 
Kadang ada jalan rezeki yang mudah tapi kemudian sering sekali sulit, selalu seolah buntu tidak ada jalan yang terang , urusan rezeki seakan tertutup semua jalan yang berkaitan dengan rezeki. 
 
DOA dibawah inilah salah satu jalan, ijasah yang sering diamalkan oleh nenek moyang kita dahulu yang konon berasal dari para Wali Songo sebagai kekasih Allah SWT. Yang hidupnya jadi panutan semua ummat manusia apapun ideologi dan suku bangsanya, untuk bahagia dunia akhirat.
 
Caranya :
 • Puasa biasa 40 hari tanpa putus, kalau putus supaya diulangi dari hari pertama, dulu orang manjalani ilmu ini dengan cara menyendiri dihutan 40 hari dengan makan seadanya, buah-buahan dan dedaunan.
 • Selama puasa setiap malam do’a dibawah dibaca di depan rumah atau dimana saja berada, semisal dihutan asal tidak beratap rumah atau pepohonan.
 • Waktu baca mantra ini kira-kira pukul 12 malam.
 • Mengamalkan ilmu ini mulai hari Rabu Kliwon/ Rabu Pon.
 
DO’ANYA
Bismillahirrohmaanirrohiim
Urubin dzatullaah metu murub,
Allah mobah jroning ambengan,
Allah mosik jroning ati,
Ya Allah kagungan rasa,
Rasa mitulungi, Rasa nyukupi, Rasa maringi, Ya rasaning Pangeran
Ya Rasul kang dadi wasilah lantaran mukti mulyo kecukupan,
Duh Pangeran kulo nyuwun gampil, gangsar pados sandhang, tedho, kebeneran kamulyan
tansah lumintu kecukupan lestantun kersaning Allah.
Laa Ilaaha Illahhaah Muhammadur-rasulullah
 
Orang yang sudah menjalani tatacara ini supaya jangan menganggur tidur atau keluyuran yang tidak ada manfaatnya. Usahakan selalu ada kegiatan meskipun hanya nyapu/bersih-bersih rumah atau membantu kerja orang.
 
Syarat utama ilmu ini hanya untuk orang yang ikhlas menjalani agama, sehingga sebelum menjalani ijasah Ilmu ini dianjurkan untuk berbenah diri dalam agama. Supaya nantinya yang membantu keberhasilan bukan Jin atau Syaitan tapi malaikat, karena keberhasilan seseorang yang dibantu oleh Jin atau Syaitan itu akan ditagih di akhirat kelak nanti, sedang pemberian Allah SWT melalui malaikat kepada manusia merupakan nikmat yang harus disyukuri akhirnya menuju kebahagian selamat dunia akhirat.
 
Demikian syarat utama dalam menguasai ilmu ini yang tidak boleh diabaikan karena merupakan dasar untuk memiliki ilmu hikmah ini dengan cara yang baik dengan harapan selalu diridhoi Allah SWT.


 

Rahasia Ilmu Penyedot Harta
 
Di sini diterangkan ilmu Hikmah yang mampu untuk menarik atau menyedot uang atau harta benda . Ada 3 versi yang berbeda tetapi jika di amalkan dengan sungguh–sungguh Insya Allah hasilnya sangat mengagumkan , tetapi ingat kalau sudah berhasil jangan lupa Shodaqoh karena hanya shodakoh yang mampu membersihkan amal dan harta benda kita .

Hadiahkan dulu Al Fatihah sebelum mengamalkannya :

1.Hadiah Fatihah kepada Kanjeng Rasulullah SAW
Ila hadrotin nabiyyil mustofa sayidina wa maulana Muhammadin,... Al Fatihah 1x.
 
2. Hadiah Fatihah kepada 4 malaikat, dan para malaikat penjaga
Wa ila hadroti malaikatil jibriil wa mika-il wa isrofil wa `izroil wal malaikatil
muqorrobin wal karubiyyin syai-u lillaahi lahumul fatihah,... Al Fatihah 1x
 
3. Hadiah Fatihah kepada 4 sahabat,
Wa ila hadroti sadatina khulafaur rosyidin, abi bakrin, wa umar, wa utsman, wa ali,syai-u lillahi lahumul fatihah, ...Al Fatihah 1x
 
4. Hadiah Fatihah kepada para wali,
Wa ila hadroti quthbur robbani syaikh `abdul qodiril jailani , syaikh ahmad
bin `ali albuni, syaikh ahmad addrobi as syafi`i, syaikh tilmisani maghribi,
syeikh abi hasan as syadzili, al imam ghozali, wal masya-ikhina, wal waliyyina, syai-u
lillahi lahumul fatihah, ...Al Fatihah 1x
 
5. Hadiah fatihah kepada para guru2 pribadinya masing2,
wa ila hadroti ...... (sebut nama2 gurunya yg mengajarkan ilmu2 batin)
syai-u lillahi lahumul fatihah, ...Al Fatihah 1x
 
6. Hadiah Fatihah kepada Ibu Bapak, muslimin wal muslimat,
wa ila hadroti abi wa ummi, wal muslimiina wal muslimati, syai-u lillahi
lahumul fatihah, ...Al Fatihah 1x
 
7. Hadiah Fatihah kepada diri kita sendiri, dan kepada qorin
wa `ala nafsi (sebut namanya sendiri) wal qorini, wa sadulur papat lima pancer syai-u
lillahi lahumul fatihah, ... Al Fatihah 1x
 
8. Hadiah fatihah atas hajat pribadi,
wa ilal hajati... (sebut keinginannya) ...Al Fatihah 1x
 
9. Hadiah fatihah kepada pemegang "kunci hikmah"
- Bi mu`jizati sayidina khidir alaihis salam ,... Al Fatihah 1x
-Wa bibarokati sayidina khidir alaihis salam, ...Al Fatihah 1x
-Wa ila ruhi sayidina khidir alaihis salam, ...Al Fatihah 1x
 
Dilanjut dengan membaca "kunci hikmah"
Astagfirullohal `azhiim 3x
A`uzubillahimina syaithonir rojim 3x
Bismillahirrahmanirrahim 3x
Kalimat Syahadat 3x
Solawat yg disukai 3x
Inna lillahi wa inna ilaihi ro-jiun 3x
La haula wala quwwata illa billahil `aliyyil `azhiim 3x
 
Dilanjut lagi membaca 4 Raja Quran
Al Fatihah 1x
Al Ikhlas 3x
Al Falaq 1x
An Nas 1x
Dilanjut dengan membaca Tahlil, La ilaha illallah 21x/100x

DOA Penarik Harta :

Dalam mencari rezeki memang harus ada usaha, adapun yang dimaksud adalah usaha kerja ada kegiatan yang menghasilkan baik kerja dengan orang lain – dagang atau lainnya dan juga berdo’a atau menjalani laku-laku tertentu secara spiritual yang biasa dijalani orang-orang dulu, nenek moyang kita. Jadi usaha itu ada usaha lahir dan ada usaha batin yang kesemuanya harus kita jalani didalam menempuh tujuan.
Sedang dalam usaha mencari rezeki banyak cara atau usaha batin dan diantaranya harus ditempuh dengan memenuhi tata cara dibawah ini :
 
• Puasa sunnah hajat 40 hari tanpa pisah harinya.
 
• Puasa dimulai hari Rabu Pon.
 
• Selama puasa DOA harus dibaca setiap jam 12 malam.
o Menghadap ke timur dibaca 7 kali
o Menghadap ke selatan dibaca 7 kali
o Menghadap ke barat dibaca 7 kali
o Menghadap ke utara dibaca 7 kali
 
• Waktu membaca usahakan suci (punya wudhu) dan dipelataran tanpa teduhan bangunan atap atau pepohonan.
 
• Sebelum membaca do’a (mantra) supaya baca surat Al-Fatihah 11 kali dihadiahkan kepada :
a. Rosulullah Muhammad SAW
b. Malaikat Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil, Munkar, Nakir , Roqib , Atid, Malik, ridwan.
c. Sulthonul – Auliya’Syech Abdul Qodir Jaelani
d. Wali Songo : Raden Rahmat Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Raden Ainul Yaqin Sunan Giri, Syarifuddin Sunan Drajat, Raden Maqdum Ibrohim Sunan Bonang, Raden Umar Said Sunan Muria, Raden Ja’far Shodiq Sunan Kudus, Raden Syahid Sunan Kali Jogo, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.
 
Terus membaca do’a  :
Bismillahirrohmaanirrohiim
Laa ilaaha illallah iimaanamnillaah,
Laa ilaaha illallah yaqiinambilallah,
Laa ilaaha illallah aamantu billaah,
Laa ilaaha illallah tawakkaltu alallah,
Urubing dzatullah metu murub,
Allah mobah jroning ambegan,
Allah mosik jroning ati, yo roso, ya rasul,
Ya rasaning Pangeran,
Duh Pangeran kulo nyuwun gampil,
Gangsar pados sandhang, tedho, lumintu lestantun gampil kersaning Allah Taala,
Laa ilaaha illallah Muhammaddurasulullah.
 
(Setelah puasa 40 hari sebaiknya do’a ini dibaca pagi dan sore 1 kali)
Doa Seribu Dinar:

Wa mayyattakillaha yaj allahu makhrojaa wayar zuqqhu min khay tsu la yahtasibu wamayya
tawakkallu 'alallahi fahuwa khasbuhu innallaha balighu amrihi
qad ja'alallahu likulli syai'in qodraa.
 
Artinya:
"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberi rezeki kepadanya tanpa di sangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya.Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."
 
dibaca sehabis sholat sunnah taubat dan sholat sunnah hajjat sebanyak 33X selama 7 hari berturut2
 
Insyaallah segala himpitan kesulitan dan segala kesusahan akan teratasi.
 
 
sumber :  http://spiritualprivat.blogspot.com/

Saturday, May 10, 2014

Ikhtiar Langit (Landasan Quran dan Hadist)

Menurut hukum Atraksi, jika kita berpikir untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup dan berusaha mewujudkannya, maka hal itu akan terjadi.

Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). (HR. Ahmad)

Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sedekah (HRAl-Baihaqi)


*Hadits Qudsi:  "Aku perlakukan hamba-Ku sebagaimana sangkaannya terhadap-Ku." (HR Bukhari Muslim)

Allah akan mengabulkan doa hambaNya yang ketika memintanya tidak terburu-buru ingin segera dikabulkan(HR.Bukhari)

Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya ttg sesuatu (lalu percaya) maka shalatnya selama 40 malam tidak akan diterima(HR Muslim)

“Seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yg diperbuatnya” (HR. Ahmad)

+++++++++++++++++

Aku mengabulkan permohonan org yg berdoa apabila ia memohon kpd-Ku, maka hendaklah mrk itu memenuhi (sgl perintah-Ku).. (QS2:186)


Maka nikmatTuhanmu yg manakah yg kamu dustakan (QS Ar Rahman :13)

Atau siapakah Dia yg akan memberi rezeki kepada kamu jika Dia menahan rezeki-Nya? Bahkan merasa terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri (Qs Al Mulk :21)

sungguh ketentuan itu benar2 sesuatu yg hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yg kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah:149)

Katakanlah, Dialah yg menciptakan kamu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, sedikitlah kamu yg bersyukur (Qs Al Mulk :23)

Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang mendatangkan kepada kamu air yang mengalir? (Qs Al Mulk :30)

Dan apabila dikatakan kepada mereka Nafkahkanlah sebagian dari rejeki yg diberikan  اَللّهُ kpdmu, maka orang-orang yg kafir itu berkata kpd orang-orang yg beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika  اَللّهُ menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yg nyata (Qs Yasin :47)
Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yg nyata bagi kamu (Qs Yasin :60)

Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yg lurus (Qs Yasin :61)
Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar ∂ɪ̣̇ antara mu. Maka apakah kamu tidak memikirkannya (Qs Yasin :62)

Mereka mengambil sesembahan2 selain  اَللّهُ agar mereka mendapat pertolongan (Qs Yasin :74)

Sesungguhnya perintah-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya "Jadilah!" Maka jadilah ia (Qs Yasin :82)

Tiap-tiap yg ada ∂ɪ̣̇ bumi akan binasa  (QS Ar Rahman :26)

Dan kamu mengganti. Rezeki (yg datang dari  اَللّهُ) dgn mendustakan-Nya (QS Al Waqiah :82)

Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat  (QS Al Waqiah :85)

Maha suci ( اَللّهُ) yg ditangan-Nyalah semua kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS Al Mulk :1)

Yg menciptakan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapakah yg lebih baik diantara kamu amalnya?  Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (QS Al Mulk :2)

Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS 'Ali`Imran: 73)

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan (QS. 'Ali`Imran: 109)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS Al Baqarah: 286)

Dialah Yg menjadikan bumi itu mudah bagi kamu,maka berjalanlah di segala penjurunya&makanlah sebagian dari rezeki-Nya (QS Al-Mulk:15)

Tiada bencana menimpa bumi dan pada dirimu melainkan telah tertulis dlm kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya #QS57:22

Perumpamaan (nafkah yg dikeluarkan oleh) orang-orang yg menafkahkan hartanya ∂ɪ̣̇ jalan Allah SWT adalah serupa dgn sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui - Al Baqarah 261

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suatu tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan keselamatan dihari kiamat dan banyak mengingat Allah.". (Qs. Al-Ahzab : 21)

"Dan tidaklah ia berkata-kata dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang disampaikan Allah kepadanya." (An-Najm:4)

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (QS. At-thalaq:4)

"Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian." (at-Taghabun: 16)

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..(QS. Ar Ra'd:11)

"Tidak ada satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah." (QS. Hud:6)

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman". [ QS. An Nisa' (4) : 103]

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang2 yang sabar." (QS.2:153)

"Dan,janganlah kamu merasa lemah & jangan bersedih hati, karena kamulah orang2 yg paling unggul, jika kamu beriman." (QS. Ali Imran:139)

"Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar." (QS. At-Taubah: 72)

"Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya." (QS. An-Nahl: 18)

"Dan barang apa saja yg kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya.".  (QS.Saba':39)


"Dan apa saja yang kamu nafkahkan (sedekahkan), maka Allah akan menggantinya, dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya." (QS Sabaa':39)

"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki." (QS. An Nahl: 71)

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."(Qs An Najm : 39)

"Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al Baqarah: 249)

"Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya." (QS. Al-Israa:44)

Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. (QS. 'Ali`Imran: 119)

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." [al-Isrâ'/17: 32]

Dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan Allah Maha Melihat segala apa yang kemu kerjakan(QS. Al Hadid : 4)


Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. [al-Ahzâb/33 : 36].


“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya    dlm keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun . Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku kembalimu.” (Qs. Luqman : 14)

"... Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya ...". (QS. ath Thalaaq 65 : 2-3)

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat." (Luqman: 34).

Sesungguhnya orang yg menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina (QS Al Mukmin: 60)

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? (QS.Al-Qiyamah: 36)

Taatlah kpd Allah& Rasul-Nya& janganlah kamu berbantah2,yg menyebabkan kamu menjadi gentar& hilang kekuatanmu& bersabarlah (QS 8:46)
"Ingatlah kamu kpd-Ku niscaya Aku ingat (pula) kpdmu & brsyukurlah kpd-Ku, jgnlah kamu mengingkari nikmat-Ku." (QS. Al Baqarah:152)

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa':16)

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS. Ar-Rahman: 60)


-----------------------
# Sabar itu tidak berbatas. Pahalanya pun tanpa batas #

MENAHAN DIRI dari melakukan sesuatu KARENA ALLAH padahal ia MAMPU melakukannya, maka Allah beri pahala TANPA BATAS.

Itulah sabar.  Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya dan Allah sendiri yang akan menentukan besar pahalanya.

Sabar, memang berat. Namun,  Pahalanya pun begitu hebat. Allah berfirman,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas“. (QS Az Zumar : 10)


Rabbighfirli (Tuhanku, Ampuni aku) Warhamni (Sayangi aku)
Wajburnii (Tutupilah Aib-Aibku)
Warfa'nii (Angkatlah derajatku)
Warzuqni (Berilah aku rezeki)
Wahdinii (Berilah aku petunjuk)
Wa'Aafini (Sehatkan aku)
Wa'fuannii (Maafkan aku)


Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman dekat kalian. (HR. Abu Daud)

Akan datang kpd manusia suatu zaman seseorang tidak lagi peduli dgn apa yg ia dapatkan harta halal ataukah haram (HR Bukhari)

Andaikan kamu berbuat dosa sehingga dosamu mencapai langit, kemudian kalian bertaubat niscaya Allah memberi ampunan kpdmu (HR Ibnu majah)

Jangan berbantahan dg saudaramu, jgn berkelakar berlebihan dgnya, jgn berjanji pdnya lalu mengingkari (HR Bukhari)

Sesungguhnya amal perbuatan itu harus dengan niat, dan setiap orang itu tergantung pada niatnya (Muttafaq Alaih)

“Seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yg diperbuatnya.” (HR. Ahmad)

Amal perbuatan yg paling disukai Allah sesudah yg fardhu (wajib) ialah memasukkan kesenangan ke dlm hati seorang muslim (HR Thabrani)

Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kuku-kukunya (HR. Muslim)

Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. (HR Ahmad)

Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada (HR Tirmidzi)

Sesungguhnya, ada 2 hal pada dirimu yang dicintai oleh Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah." (HR.Muslim)

"Sesungguhnya shalat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh." (HR Bukhari)

Sesungguhnya setiap umat mendapatkan fitnah dan fitnah umat ini adalah harta ( HR. at-Timidzi)

Tanda2 orang munafik : jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat (HR.Bukhari)

"Ucapan yg baik merupakan sedekah & setiap langkah yg diayunkannya menuju sholat (berjamaah) merupakan sedekah." (HR Bukhari)

“Barang siapa memperbanyak istighfar; niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka” 
(HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai shahih oleh al Hakim dan Ahmad Syakir)

"Semua yang memiliki gigi taring dari hewan buas maka memakannya haram." [HR Muslim]

Dari Umar bin Khaththab ra, Rasulullah saw bersabda: "Seandainya kalian mau bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada mu. Sebagaimana burung yang diberi rezeki, pagi-pagi ia dalam keadaan lapar & kembali dalam keadaan kenyang".
HR. Imam Ahmad.
(Imam Ahmad bin Hambal - Kitab Musnad Imam Ahmad) [Bab ke-1 Bag. 2 Hadits 200]. Derajat hadits: Shahih.

Abdullah bin Mas'ud ra berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw: Sesungguhnya seseorang menyukai apabila pakaian & sandalnya indah, apakah ini termasuk kesombongan? Nabi saw menjawab: Sesungguhnya Allah itu indah serta mencintai keindahan, kesombongan itu ialah menolak kebenaran & meremehkan manusia". HR. Imam Muslim.
(Imam Muslim - Kitab Shahih Muslim)
[Bab ke-2 Bag. 114 Hadits 131]
Derajat hadits: Shahih.

Sesungguh nya pada malam hari itu ada saat seorang muslim dpt menepatinya unt memohon kpd Allah swt, suatu kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah swt akan mengabulkannya, dan itu terjadi di stiap malam ( HR muslim)

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau  berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’”
(HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)


Obatilah orang yg sakit dg shodaqoh, bentengilah harta kalian dg zakat dan tolaklah bencana dg berdoa." (HR Baihaqi)

Perbanyaklah membaca Istighfar krn Allah akan melepaskan dari segala macam kesempitan.(HR Ahmad)

Barangsiapa memberi krn Allah, menolak krn Allah, mencintai krn Allah, membenci krn Allah& menikah krn Allah, maka sempurnalah imannya. (HR Abu Daud)

Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. (HR. Ahmad)

"Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni kebajikan." (HR Thahawi)

"Tiga orang yang tidak tertolak doanya: Imam yang adil, orang yang puasa sampai berbuka, dan orang yang dianiaya."(HR. Baihaqi)

Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah do'a (saat bersujud) (HR. Muslim)

"Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan sedekahkanlah sebagiannya." (HR Muslim)

"Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah." (HR. Imam Baihaqi)

"Bertakwalah kepada Allah,wahai manusia! Carilah rezeki secara baik,ambillah yg halal dan tinggalkan yg haram." (HR.Hakim)

"Barang siapa yg tidak mensyukuri yg sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yg banyak." (HR.
Ahmad)

"Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya." (HR. Ad-Dailami)

"Brgsiapa yg menunjuki kpd org lain amalan kbaikan mk ia mndapat pahala spti pahala org yg mngamalkannya." (HR. Muslim)

"Beruntunglah orang yang berislam, dikaruniai rezeki yg cukup, dan dia dijadikan menerima apa pun yg dikaruniakan Allah." (HR Muslim)

"Barang siapa yang menggantungkan jimat, berarti ia telah melakukan perbuatan syirik." (HR. Ahmad)

"Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak." (Muslim, 1718).

"Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku." (HR Muslim No.2487)

"Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki selain (fitnah) wanita." (H.R. Bukhari dan Muslim)

"Tidak ada godaan yg kutinggalkan yg lebih dahsyat bagi para pria selain dari godaan para wanita." (HR. Bukhari)

"Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan jalan menuju surga. "

"Berbicalah kalian kepada mereka sesuai dengan kadar berpikir mereka." (Al-Hadits)

"Barangsiapa memelihara anjing (selain anjing penjaga), mk amalan shalehnya akan berkurang setiap harinya sebesar satu qirâth." (HR Muslim)

"Barangsiapa ingin doanya terkabul & dibebaskan dr kesulitannya hendaklah dia membebaskan kesulitan orang lain." (HR. Ahmad)

"Bila kamu berdoa & memohon sesuatu kpd Allah maka mohonlah dgn penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul." (HR Ahmad)


---------------------------------

Doa-doa

Abis Dhuha
Robbigfirlii watub 'alayya innaka antattawaabul ghofuur

Ya  اَللّهُ ampunilah aku dan terima taubatku, sesungguhnya Engkau penerima taubat lagi Maha Pengampun

Allahuma laa sahla illaa maa ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idzaa syi-ta sahla

Ya  اَللّهُ tdk ada kemudahan hingga Engkau membuatnya jadi mudah dan dari Engkau jualah segala kesulitan, yg jika Engkau berkehendak menjadi mudah

Doa stlh Adzan
Allaahumma rabba haadzihidda 'watit taammati washshalaatil qaa-amati aati muhammadanil wasiilata wal fadliilata wab'atshu maqaamam mahmuudanil ladzii wa'adtahu

Sujud Syahwi
Subhaana maalaa yanaamu walaa yasHu

----------

Doa Sblm Tidur

- ayat kursi

- Al ikhlas 3x

- Allaahumma shallii a`laa Sayidina Muhammad wa a`laa aalii Sayidina Muhammad. 3x

- Astaghfirullaahal adziim alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum wa atuubu ilaih

- Subhanallaahi Walhamdu lillaahi walaailaaha illallaahu Allaahu Akbar

- Allahuma ini as’aluka afwa,
wal a’fiah fi diin wa dunia wal ahli wa maali :

YaAllah aku mmohon kbajikn& kslamatn dlm Agama,dunia,klg & hartaku

-------------

Ya Razzaq,Urzuqna Halalan Thayyiban Wasi'an :Wahai Yg Maha Pemberi Rezeki, berilah kpd kami rezeki yg Halal,baik & banyak


-----------------

Amalan
ILA Hadrotin nabiyyil musthofa Rosulillah SAW - Al Fatikah 3x

Yaa kaafi, yaa ghany,
yaa fattah, yaa razzaq
Allahumma yassir wa laa tu'assir
La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adhzim
Rodhiitu billaahi robban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rosuulan

Subhanallah wabihamdi Subhanallah lil azim

---------------

Ayat 1000 Dinar

Wamay yattaqillah yaj'al lahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib mamayyatawakkal 'alallohi fahuwa hasbuhu inalloha balighu amrii qod ja'alallo likulli syaiin qodro

------------------Suatu hari Rasulullah Saw. memergoki Abu Umamah sedang bersedih karena diimpit kesulitan.  Beliau bertanya, "Apa yang terjadi denganmu?"

Abu Umamah menjwb, " Aku sedang menghadapi kesulitan dan sejumlah uang." 

Beliau bersabda, " Maukah aku ajarkan kepadamu kata-kata yang bila kau ucapkan niscaya  Allah akan menghilangkan kesusahan dari dirimu dan melunasi utangmu? " 

"Tentu, ya Rasulullah, "Jawab Abu Umamah dengan gembira.

Rasulullah melanjutkan, "Ucapkanlah Doa ini,

بِسْـــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْـــــم

Allahumma inni..
a'udzu bika minal hammi wal hazan,
Wa a'udzu bika minal 'Ajzi wal kasal, 
Wa a'udzu bika minal Jubni wal bukhl,
Wa a'udzu bika min Ghala-batid  daini wa qahrir-rijal

" Ya Allah,aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kedukaan,
dan aku berlindung kepada-Mu dari lemah dan malas,
Dan aku berlindung kepada-Mu dari takut dan kikir,
Dan aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan paksaan orang-orang."
(HR. Abu Dawud )

------------------

(Dibaca 7x waktu Magrib dan subuh)
Salamun qaulam mir robbir rohim.
Salamun 'ala nuhin fiil 'alamin.
Salamun 'ala Ibrohim.
Salamun 'ala Musa wa Harun.
Salamun 'ala ali Yasin.
Salamun 'alaikum thibtum fadgluha gholidin. Salamun hiya hatta mathla'il fadjri


------------------
Al Ahzab 17
Qul mam dzal ladzii ya 'shimukum minal laahi in aradaa bikum suu an au araada bikum rahmah. Wa laa yaji duuna lahum min duunil laahi waliy ya wa laa nasshiiraa

Katakanlah siapa yg dpt melindungimu dari takdir  اَللّهُ jika Dia hendak memberi bencana atau hendak memberi rahmat kepadamu? Mereka tidak akan mendapat pelindung atau penolong selain  اَللّهُ


-------------------